Detta är ett erbjudande från NDS Elektronik till 3L Förvaltningssystems kunder att köpa BPRINT Blankettserver.

Till BPRINT finns också tilläggsmoduler som skapar filer med kuverterings- och statistikfunktioner för direkt volymprintning hos t.ex Itella, Parajett, Mediaprint eller Posten ePP. Härigenom kan man välja att antingen skriva Bprintfilen lokalt på egen laserskrivare vid mindre volymer eller sända större Bprintfiler till extern tryckning och kuvertering. Utseendet blir likadant och layouten görs endast en gång vilket ger god kontroll och möjligheter till snabba och kostnadseffektiva layoutförändringar. Via den integrerade PDF-modulen (se nedan) kan man också konvertera och granska enstaka fakturor och sedan lagra dem i en databas.

Med BPRINT Blankettserver skapar man effektiva och mycket prisvärda blankettlösningar. Ett stort antal kunder finns inom stat och kommun, sjuk- och hälsovård, sjöfart, försvarsmakten och privat verksamhet.

BPRINT är i denna applikation tätt integrerat med 3L Basic/3L Pro, se bilden till vänster. BPRINT erbjuder utskrift av de nya PlusGiroavierna liksom Bankgiro.


Man kan välja att skriva ut avi endast med specifikationsruta, avi med specifikationsruta och 1 st inbetalningskort för t.ex en månadsavisering samt avi med 3 st inbetalningskort som passar för kvartalsavisering. BPRINT tillsammans med 3L Basic/3L Pro används av såväl små som stora kunder som AMF Pension och FortifikationsVerket.

Med den integrerade PDF-modulen (levereras med en gratis demoversion) i BPRINT kan utskrifter också visas på skärm precis som de kommer att se ut vid utskrift.

Några blankettexempel:

1. Brf Norrgården (standardlayout)
2. AMF Pension (standard)
3. FortV (kundanpassad)
4. T&T Förvaltnings AB (kundanpassad)
  Kontakt BPRINT:

Sven Nordblad
Mobil 070-59 55 174
Tel 08-36 09 55
Övriga uppgifter se nedan
  Kontakt 3L System:

Stefan Silfverkrantz
Mobil 070-727 16 62
Tel 08-705 38 00
 

 

BPRINT Blankettserver3L SystemAdobe Reader behövs för blankettexempel