Gamla Riksarkivet på Riddarholmen den 21 maj 2005.